0334072727

Thẻ: Pháp

TP.HCM cấp bách giải bài toán nhà ở

TP.HCM cấp bách giải bài toán nhà ở TP.HCM hiện có khoảng 476.158 hộ chưa có nhà ở. Đặc biệt, có tới khoảng 21.000 hộ sống trên và ven kênh ...

Page 19 of 21 118192021

Tìm Nhanh

Xu Hướng